Woonzorgcentra en de netcongestie

Doorlopend is Instecq+ bezig als installatie- en energieadviseur in nieuw te ontwikkelen woonzorggebouwen. Voor de nieuw te ontwikkelen gebouwen maakt Instecq+ gebruik van beschikbare verbruiksgegevens van reeds opgeleverde gebouwen.

De achterliggende jaren heeft Instecq+ meegewerkt aan de ontwikkeling van woonzorggebouwen door geheel Nederland. Meerdere panden worden daarbij gemonitord om inzicht te hebben in actuele verbruiksgegevens. Deze data geeft een goed inzicht om in te spelen op de huidige netproblematiek. Met dit inzicht en de nieuwste technieken is er meer mogelijk met een kleinere netaansluiting. Wel vraagt dit een goede doordenking in het voortraject. Vanuit onze ervaring denken wij graag met u mee.

Naast de nieuwbouwprojecten mag Instecq+ voor Thuismakers tientallen locaties inspecteren of er energiebesparende maatregelen mogelijk en nodig zijn. Dat geeft een goed beeld van de gebouwen, de technische installaties en het bijbehorende energieverbruik.