Optimalisatie locaties Thuismakers

In Opdracht van Thuismakers heeft Instecq+ veel zorglocaties in heel Nederland geïnventariseerd. Per locatie per gebouw is een maatwerkadvies opgesteld. Hiervoor is Instecq+ gecertificeerd. Het doel is:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Verhelpen van klachten
  • Verlagen van de exploitatiekosten
  • Verhogen van het energielabel
  • Het inspelen op de netcongestie

Voor het inspelen op de netcongestie heeft Instecq+ meerdere varianten uitgewerkt waaruit blijkt dat er in de praktijk vaak meer kan dan aanvankelijk gedacht. En dat met relatief eenvoudige ingrepen.