Nieuwbouw

Hoe ontwikkelt u een nieuw gebouw? Welke techniek is nodig? Hoe gaat u het ontwikkelproces inrichten? Wij ondersteunen u in de juiste keuzes.

Revitalisatie

Welke mogelijkheden heeft uw bestaand vastgoed? Op welke wijze kan een kantoorpand getransformeerd worden naar zorgappartementen? Op welke manier revitaliseert u een gedateerd appartementencomplex naar de huidige standaard?

Verduurzamen

In vrijwel ieder gebouw zijn mogelijkheden om te verduurzamen en te optimaliseren. Maar welke zijn verstandig om te doen? Welke subsidies zijn beschikbaar? En hoe pakt u dit aan?

Binnenklimaat

In veel gebouwen zijn klachten met betrekking tot het binnenklimaat. Allerlei soorten vraagstukken passeren ons. Bij al deze vraagstukken ondersteunen wij u naar een passende oplossing. We gaan daarbij geen uitdaging uit de weg.

Nieuwbouw

Hoe ontwikkelt u een nieuw gebouw? Welke techniek is nodig? Hoe gaat u het ontwikkelproces inrichten? Wij ondersteunen u in de juiste keuzes.

Onderdelen van het nieuwbouwproces:

 • Programma van Eisen
 • Conceptenstudie > hoe te verwarmen, koelen en ventileren
 • Kostenraming
 • Stukken bouwaanvraag
 • BENG-berekening
 • GPR-berekening
 • Voorontwerp
 • Definitief ontwerp
 • Bestek
 • Prijsvorming en installateursselectie
 • Engineeringsbegeleiding
 • Uitvoering en uitvoeringsbegeleiding
 • Oplevering en nazorg

Referentie:
Gereformeerde Gemeente Veen

Betrokken, integer en vakkundig, zo hebben wij Instecq+ ervaren!

Bas-Jan Bax, voorzitter bouwcommissie Gereformeerde Gemeente te Veen

De gereformeerde gemeente te Veen is bezig met de nieuwbouw van een kerkgebouw. Het nieuwe kerkgebouw heeft naast de kerkzaal ook zalen voor nevenactiviteiten. De centrale vraag die primair voorlag was: op welke manier is het nu verstandig om te gaan verwarmen, koelen en te ventileren om een toekomstbestendig kerkgebouw te realiseren?

Instecq+ heeft dit inzichtelijk gemaakt met een conceptenstudie. In deze conceptenstudie hebben we 3 energieconcepten met elkaar vergeleken:

 • Basisconcept wat voldoet aan de wettelijke uitgangspunten (minimale investering)
 • Gasloos concept met koeling
 • Duurzaam concept met koeling, lage exploitatie

 

Op basis van deze conceptenstudie kon de bouwcommissie tot een weloverwogen keuze komen waarbij criteria als investeringskosten, exploitatie en duurzaamheid inzichtelijk zijn. Vervolgens is het gekozen energieconcept uitgewerkt in een ontwerp en afgestemd met de bouwcommissie. Instecq+ ondersteunt daarnaast in de prijsvorming en realisatie tot en met oplevering.

Henk van Prooijen: “Het klimatiseren van een kerkgebouw is een specialisme. De kerkzaal stroomt in korte tijd vol met veel mensen en kent daardoor een piekbelasting. Voornamelijk het ventileren vraagt daarbij de nodige aandacht. Belangrijk is om voldoende lucht (het bouwbesluit 2012 is daarbij te laag!) tochtvrij naar binnen te brengen.”

Revitalisatie

Welke mogelijkheden heeft uw bestaand vastgoed? Op welke wijze kan een kantoorpand getransformeerd worden naar zorgappartementen? Op welke manier revitaliseert u een gedateerd appartementencomplex naar de huidige standaard? Wat zijn de benodigde investeringen? En welke effecten heeft dit op bijvoorbeeld het Energielabel? Vragen waar wij antwoord op geven, praktisch en helder.

Onderdelen van het revitalisatie proces:

 • Opname bestaande situatie
 • Programma van Eisen
 • Conceptenstudie > hoe te verwarmen, koelen en ventileren
 • Kostenraming
 • Stukken bouwaanvraag (indien nodig)
 • Voorontwerp
 • Definitief ontwerp
 • Bestek
 • Prijsvorming en installateursselectie
 • Engineeringsbegeleiding
 • Uitvoering en uitvoeringsbegeleiding
 • Oplevering en nazorg

Referentie:
Woonzorg project Apeldoorn

AIG Careconcepts werkt momenteel aan het vijfde woonzorg project waar Instecq+ het totale installatieontwerp verzorgd. Dat zegt al veel. Er is vertrouwen in het kennisniveau van Instecq+ over de laatste stand der techniek, wat betaalbaar is en wat installateurs ook graag willen maken. Het eerste project wat wij met Instecq+ deden is inmiddels alweer van jaren geleden. Daar zijn de gebruikers tot op heden nog steeds tevreden over de installaties en het comfort. Dat biedt vertrouwen voor toekomstige projecten. Instecq+ ontzorgt ons van begin tot eind en dat werkt erg prettig.

Jan Strating, Sr. Projectmanager

Het bestaande monumentale schoolgebouw (de Koningsschool) aan de Loolaan 69 te Apeldoorn wordt gerevitaliseerd naar een zorgresidentie met een integraal concept voor wonen en zorg. Het project van circa 6.000 m² heeft 34 luxe appartementen en 25 ruime suites.

Instecq+ brengt in het proces integraal installatie- en energieadvies. Ook heeft Instecq+ voor dit project het proces begeleidt voor het opstellen van de GPR-berekening. Naast de prijs- en contractvorming doet Instecq+ daarbij de uitvoeringsbegeleiding tot en met oplevering.

Henk van Prooijen: “Het proces van ontwerp en realisatie geeft erg veel energie. Het is mooi om met een enthousiast en kundig bouwteam een dergelijk project te realiseren. Het project heeft een duurzame en toekomstbestendige installatie, mooie GPR-score en dat binnen haalbare financiële grenzen.”

Verduurzamen

In vrijwel ieder gebouw zijn mogelijkheden om te verduurzamen en te optimaliseren. Maar welke zijn verstandig om te doen? Welke subsidies zijn beschikbaar? En hoe pakt u dit aan? Wij ondersteunen u graag in dit proces en gaan daarbij geen uitdaging uit de weg. 

Onderdelen van het verduurzamings proces:

 • Opname bestaande situatie
 • Bepalen huidig duurzaamheidsniveau
 • Programma van Eisen
 • Conceptenstudie > wat zijn de mogelijke maatregelen
 • Uitwerking en ontwerpmaatregelen
 • Prijsvorming en installateursselectie
 • Engineeringsbegeleiding
 • Uitvoering en uitvoeringsbegeleiding
 • Oplevering en nazorg

Referentie:
Transformatie Amersfoortsestraat 124 te Soesterberg

Nu architectuur en techniek steeds meer samengaan is het belangrijk dat architect en installatieadviseur elkaar vinden in een gezamenlijke visie op duurzaamheid. ARCOM en Instecq+ weten elkaar goed te vinden in de te maken keuzes, wat zorgt voor een fijne en efficiënte samenwerking. Samen gaan we voor het beste resultaat.

Johan Verduijn, algemeen directeur Arcom

Het kantorenpark ‘De 5 heren’ te Soesterberg bestaat uit een 5-tal kantoorcomplexen waarvan er 4 getransformeerd worden naar luxe appartementen. Instecq+ heeft in beeld gebracht wat de mogelijke installatieconcepten zijn en op welke manier de complexen verduurzaamt kunnen worden. Daarbij is per concept het te behalen energielabel inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze concepten kon de definitieve propositie worden bepaald en heeft Instecq+ de prestaties en kaders vastgesteld van de transformatie.

Nadat de prestaties en kaders waren vastgesteld is tot prijsvorming overgegaan. Instecq+ heeft deze prijsvorming begeleidt om de juiste verduurzamingsslag in de juiste prijsverhouding te realiseren.

Henk van Prooijen: “In dit soort processen is het erg belangrijk om met de juiste palet aan maatregelen de verduurzaming en transformatie vorm te geven. Daarnaast is kennis van de mogelijkheden met bijbehorende prijzen onmisbaar om offertes van installateurs te kunnen beoordelen op marktconformiteit.”

Binnenklimaat

In vrijwel ieder gebouw zijn mogelijkheden om te verduurzamen en te optimaliseren. Maar welke zijn verstandig om te doen? Welke subsidies zijn beschikbaar? En hoe pakt u dit aan? Wij ondersteunen u graag in dit proces en gaan daarbij geen uitdaging uit de weg. 

Onderdelen van het binnenklimaat proces:

 • Opname bestaande situatie
 • Inventarisatie wensen, klachten etc.
 • Uitvoeren metingen > Instecq+ heeft eigen meetapparatuur
 • Technisch verbeterplan
 • Prijsvorming en installateursselectie
 • Engineeringsbegeleiding
 • Uitvoering en uitvoeringsbegeleiding
 • Oplevering en nazorg

Referentie:
Rehobothschool te Hardinxveld

Ter zake deskundig en duidelijk in de communicatie. Met tevreden klanten en opdrachtnemers biedt dit perspectief voor de samenwerking in de toekomst.

Johan Kamp, projectleider Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau

De Rehobothschool te Hardinxveld-Giessendam had in het verleden forse koudeklachten in de winter. Het bleek dat de lucht vrijwel onverwarmd naar binnen werd geblazen. Er is toen door derden voorgesteld om bij koudeklachten minder lucht naar binnen te blazen. Het nadeel daarvan is echter dat er te weinig geventileerd wordt in de winter waardoor de binnenlucht niet voldoende fris is. Daarnaast zijn er de laatste paar jaar forse warmteklachten tijdens de warme maanden.

Instecq+ heeft hiervoor het technische verbeterplan geschreven en de prijsvorming en realisatie begeleidt.

Henk van Prooijen: “Beide klachten hebben we verholpen door in iedere ruimte een box te plaatsen in het toevoerkanaal waarmee de toevoerlucht gekoeld of verwarmd kan worden. Op het dak plaatsen we een warmtepomp voor de warmte- en koudeopwekking. Met deze relatief eenvoudige oplossing verhelpen we beide problemen, zorgen we voor een fris binnenklimaat het gehele jaar door en voorkomen we dat de toevoerkanalen geïsoleerd moeten worden in verband met het koelen van de lucht.”