Houtskeletbouw in de BENG-wetgeving

Een lichte bouwconstructie wordt minder gewaardeerd in de BENG dan een zware bouwconstructie. Is de BENG dus negatief voor houtskeletbouw (HSB)?

Hoe meer thermische massa beschikbaar is hoe meer warmte geaccumuleerd kan worden. Dat geeft een lagere EP1 in de BENG. Andersom heeft een lichte bouwconstructie minder accumulerend vermogen voor warmte wat resulteert in een hogere EP1. Houtskeletbouw lijkt dan ook ontmoedigd te worden door de nieuwe BENG-wetgeving. Om dit effect tegen te gaan in de nieuwe BENG-wetgeving is er een voorziening opgenomen in het Bouwbesluit.

In het Bouwbesluit mag op basis van artikel 5.2 lid 5 bij een gewogen gemiddelde interne warmtecapaciteit van maximaal 180 kJ/m²K de maximaal toelaatbare energiebehoefte verhoogd worden met 5 kWh/m² per jaar. Dat compenseert de lichtere bouwconstructie in de nieuwe BENG-wetgeving.

Een belangrijk aandachtspunt bij een lichte bouwconstructie is het binnenklimaat. Kijk altijd kritisch naar de technische installaties om een goed binnenklimaat te borgen en onnodig hoge exploitatiekosten te voorkomen.