Ventilatie praktijkschool de Sprong

De praktijkschool De Sprong te Sliedrecht is in de zomervakantie voorzien van decentrale ventilatie.

Op de praktijkschool De Sprong te Sliedrecht waren forse warmteklachten terwijl de ventilatiemogelijkheden in de winter minimaal waren. Dat gaaf het jaar door een slecht werk- en leerklimaat. Door de corona kwam de behoefte aan gedegen ventilatie in een stroomversnelling. Instecq+ heeft hiervoor een optimaliseringsplan geschreven waarbij enerzijds de ruimten voorzien zijn van ventilatie-units en anderzijds een nieuwe PV-installatie (zonnepanelen) zorgt voor de reductie van het energieverbruik. Naast het organiseren van de aanbesteding heeft Instecq+ de bouwbegeleiding en oplevering verzorgd.

Met behulp van de SUVIS-subsidie is dit project gerealiseerd.