Subsidieregeling Verduurzaming MKB

De overheid wil MKBèrs ondersteunen in het verduurzamen en optimaliseren van de onderneming en/of wagenpark.

Met deze subsidieregeling is er geld beschikbaar voor het opstellen van energieadvies om uw bedrijfspand of bedrijfsvoering te verduurzamen. Tevens is er geld beschikbaar voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. U kunt denken aan het opwaarderen van de gebouwschil (isolatie), isolerende beglazing of het toepassen van zonnepanelen en warmtepompen. Maar ook LED-verlichting valt eronder.

Het traject start met een energieadvies op maat, specifiek voor uw pand waarmee relevante maatregelen in beeld worden gebracht. Naast investering en impact wordt daarbij ook gekeken naar het effect op de exploitatie en het energielabel, daarmee sorteert u voor op voor u interessante maatregelen. In een volgende stap worden dan de maatregelen uitgevoerd. De subsidie bedraagt 80% van de gemaakte kosten voor het energieadvies en het ondersteuningstraject met een plafondbedrag van € 2.500,-.

De maatregelen zelf zijn niet subsidiabel in deze regeling maar mogelijk wel in andere subsidieregelingen zoals de ISDE etc.

Instecq+ ondersteunt u graag in dit traject, neemt u gerust contact op voor meer informatie.