Salderingsregeling blijft voorlopig

De afbouw van de salderingsregeling gaat niet op 1 januari 2023 in maar later.

Voor toepassing van PV-panelen is de huidige salderingsregeling interessant. De regeling is van toepassing voor kleinverbruik aansluitingen (t/m 3x80A) op het elektranet. Met deze regeling is er de mogelijkheid om teveel aan opgewekte elektriciteit terug te leveren aan het net waarbij dan saldering plaatsvindt op het elektriciteitsverbruik. Naast de kWh-prijs wordt ook de btw en energiebelasting vergoed.

Waarschijnlijk wordt per 1 januari 2024 de salderingsregeling afgebouwd. De afbouw betekent dat jaarlijks 9% minder gesaldeerd kan worden. In 2030/2031 gaat het salderingspercentage in 1 stap naar 0%. Na 2031 kan de btw en energiebelasting niet meer gesaldeerd worden. De energieleveranciers moeten dan een redelijke vergoeding geven per teruggeleverde kWh (waarschijnlijk 80% van het leveringstarief).