Optimalisering onderwijshuisvesting gemeente Molenlanden

Voor de gemeente Molenlanden brengen wij de optimaliseringsmogelijkheden in beeld van hun onderwijshuisvesting.

In opdracht van Bureau Lakerveld mag Instecq+ de onderwijshuisvesting van de gemeente Molenlanden toetsen aan het PvE Frisse Scholen en de marsroute bepalen naar energieneutrale schoolgebouwen. Met veel plezier brengen wij daartoe de mogelijkheden in beeld. De verkenning wordt uitgevoerd conform de NTA 8800 en het PvE Frisse Scholen. Het onderzoek wordt gebouwspecifiek uitgevoerd waarbij in beeld wordt gebracht hoe concreet per gebouw de stap naar een (bijna) energieneutraal schoolgebouw gezet kan worden.