Energielabel C voor kantoren

Per 1 januari 2023 dienen kantoorpanden, groter dan 100 m², een energielabel C of beter te hebben. De tijd dringt, zeker als er nog maatregelen genomen moeten worden om te voldoen!

Vanuit het borgen van een comfortabel werkklimaat en met de huidige hoge energieprijzen als achtergrond verdient het aanbeveling om de gebouwde kantooromgeving te optimaliseren. U voert de volgende 4 stappen uit om te voldoen:

  1. Breng in kaart wat het huidige energielabel is en stel indien nodig een maatwerkadvies op.
  2. Verken of er subsidies beschikbaar zijn voor uw situatie.
  3. Voer de maatregelen uit
  4. Stel het definitieve energielabel op waarmee u aantoont te voldoen aan de wetgeving.

De eis zal naar verwachting verder aangescherpt worden in 2030 naar energielabel A en een energieneutraal gebouw in 2050. Houd hiermee alvast rekening in uw onderhoudsplannen om dubbele of onnodige investeringen te voorkomen. Veelal is een optimaliseringsslag goed haalbaar als daar tijdig op geanticipeerd wordt en de benodigde maatregelen geborgd worden tijdens natuurlijke vervangingsmomenten.

In onze verkenningen anticiperen wij altijd op een energielabel A zodat uw vastgoed toekomstbestendig is. Veelal is dit een klein extra stapje.