Kerken

Kantoren

Onderwijs

Woningbouw

Zorg

Kerken

Bij het bouwen van een kerk is het klimatiseren (verwarmen, koelen en ventileren) een belangrijk aandachtspunt. Voornamelijk het klimatiseren van een kerkzaal vraagt de nodige aandacht en is een specialistisch vraagstuk.

Wij ondersteunen u graag in het kiezen van het juiste installatieconcept en het bepalen van de uitgangspunten. Op basis van het juiste installatieconcept, passend bij uw ambitie en het bouwbudget, kunnen de stukken voor de aanvraag omgevingsvergunning worden opgesteld en verder worden uitgewerkt naar een technisch ontwerp. Met Instecq+ haalt u een ervaren adviseur in huis.

Ook voor het oplossen van vraagstukken in bestaande kerkgebouwen kunt u bij ons terecht. Met eigen meetapparatuur kunnen wij daarbij klachten inzichtelijk maken. Maar ook als u voor een verduurzamingsopgave staat kunnen wij u adviseren. We hebben inmiddels meerdere vraagstukken opgelost, naar tevredenheid van de bouwcommissies.

Referentie:
Gereformeerde Gemeente Veen

Betrokken, integer en vakkundig, zo hebben wij Instecq+ ervaren!

Bas-Jan Bax, voorzitter bouwcommissie Gereformeerde Gemeente te Veen

De gereformeerde gemeente te Veen is bezig met de nieuwbouw van een kerkgebouw. Het nieuwe kerkgebouw heeft naast de kerkzaal ook zalen voor nevenactiviteiten. De centrale vraag die primair voorlag was: op welke manier is het nu verstandig om te gaan verwarmen, koelen en te ventileren om een toekomstbestendig kerkgebouw te realiseren?

Instecq+ heeft dit inzichtelijk gemaakt met een conceptenstudie. In deze conceptenstudie hebben we 3 energieconcepten met elkaar vergeleken:

  • Basisconcept wat voldoet aan de wettelijke uitgangspunten (minimale investering)
  • Gasloos concept met koeling
  • Duurzaam concept met koeling, lage exploitatie

 

Op basis van deze conceptenstudie kon de bouwcommissie tot een weloverwogen keuze komen waarbij criteria als investeringskosten, exploitatie en duurzaamheid inzichtelijk zijn. Vervolgens is het gekozen energieconcept uitgewerkt in een ontwerp en afgestemd met de bouwcommissie. Instecq+ ondersteunt daarnaast in de prijsvorming en realisatie tot en met oplevering.

Henk van Prooijen: “Het klimatiseren van een kerkgebouw is een specialisme. De kerkzaal stroomt in korte tijd vol met veel mensen en kent daardoor een piekbelasting. Voornamelijk het ventileren vraagt daarbij de nodige aandacht. Belangrijk is om voldoende lucht (het bouwbesluit 2012 is daarbij te laag!) tochtvrij naar binnen te brengen.”

Kantoren

Een aangenaam en adaptief werkklimaat. Een belangrijk ontwerpcriterium om te borgen in het (her) ontwikkelen van een kantoorgebouw. Flexibiliteit en duurzaam gebruik zijn standaarden op basis waarvan Instecq+ ontwerpt. Instecq+ denkt daarbij integraal mee om de techniek zo passend mogelijk te integreren in het gebouwontwerp.

Ook voor het oplossen van vraagstukken in bestaande kantoren kunt u bij ons terecht. Met eigen meetapparatuur kunnen wij daarbij klachten inzichtelijk maken. Maar ook als u voor het toekomstbestendig renoveren van uw vastgoed staat, zijn wij u graag van dienst.

Optimale kantoren geven energie!

Onderwijs

In het (her)ontwikkelen van nieuwe schoolgebouwen denken wij graag met u mee. Zaken als gebouwpositionering, ventilatie, koeling en groen zien wij als belangrijke ontwerpuitgangspunten. De zichtbaarheid van duurzaamheid maakt daarbij dat de techniek een functie krijgt in het onderwijs. Over onder andere deze aspecten denken wij graag met u mee zodat het juiste schoolgebouw ontwikkelt wordt.

Instecq+ is daarbij bijvoorbeeld voorstander van het benutten van bomen voor de beschaduwing, inzet van decentrale ventilatie op basis van CO2 en gebouwkoeling. Enkele voorbeelden die wij in de ontwerpen meenemen en integraal inbrengen.

Instecq+ komt veel in schoolgebouwen die reeds in gebruik zijn en heeft zodoende veel gebruikservaring wat we meenemen in nieuwe ontwerpen.

Referentie:
Rehobothschool te Hardinxveld

Ter zake deskundig en duidelijk in de communicatie. Met tevreden klanten en opdrachtnemers biedt dit perspectief voor de samenwerking in de toekomst.

Johan Kamp, projectleider Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau

De Rehobothschool te Hardinxveld-Giessendam had in het verleden forse koudeklachten in de winter. Het bleek dat de lucht vrijwel onverwarmd naar binnen werd geblazen. Er is toen door derden voorgesteld om bij koudeklachten minder lucht naar binnen te blazen. Het nadeel daarvan is echter dat er te weinig geventileerd wordt in de winter waardoor de binnenlucht niet voldoende fris is. Daarnaast zijn er de laatste paar jaar forse warmteklachten tijdens de warme maanden.

Instecq+ heeft hiervoor het technische verbeterplan geschreven en de prijsvorming en realisatie begeleidt.

Henk van Prooijen: “Beide klachten hebben we verholpen door in iedere ruimte een box te plaatsen in het toevoerkanaal waarmee de toevoerlucht gekoeld of verwarmd kan worden. Op het dak plaatsen we een warmtepomp voor de warmte- en koudeopwekking. Met deze relatief eenvoudige oplossing verhelpen we beide problemen, zorgen we voor een fris binnenklimaat het gehele jaar door en voorkomen we dat de toevoerkanalen geïsoleerd moeten worden in verband met het koelen van de lucht.”

Woningbouw

Instecq+ is betrokken bij de ontwikkeling van woningen en appartementen in het luxere segment. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers daarbij in het ontwikkelen van een toekomstbestendig en comfortabale woning.

Ook het herontwikkelen van bijvoorbeeld kantoren naar appartementen is bij Instecq+ in vertrouwde handen. Wij denken graag met u mee in het haalbaar herontwikkelen van uw bestaande vastgoed. We bekijken daarbij de mogelijkheid van hergebruik van installatie-onderdelen en hoe het nieuwe ontwerp optimaal aansluit op het bestaande gebouw en de bestaande installatie. Instecq+ ontwikkelt altijd met het oog op de toekomst.

Referentie:
Transformatie Amersfoortsestraat 124 te Soesterberg

Nu architectuur en techniek steeds meer samengaan is het belangrijk dat architect en installatieadviseur elkaar vinden in een gezamenlijke visie op duurzaamheid. ARCOM en Instecq+ weten elkaar goed te vinden in de te maken keuzes, wat zorgt voor een fijne en efficiënte samenwerking. Samen gaan we voor het beste resultaat.

Johan Verduijn, algemeen directeur Arcom

Het kantorenpark ‘De 5 heren’ te Soesterberg bestaat uit een 5-tal kantoorcomplexen waarvan er 4 getransformeerd worden naar luxe appartementen. Instecq+ heeft in beeld gebracht wat de mogelijke installatieconcepten zijn en op welke manier de complexen verduurzaamt kunnen worden. Daarbij is per concept het te behalen energielabel inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze concepten kon de definitieve propositie worden bepaald en heeft Instecq+ de prestaties en kaders vastgesteld van de transformatie.

Nadat de prestaties en kaders waren vastgesteld is tot prijsvorming overgegaan. Instecq+ heeft deze prijsvorming begeleidt om de juiste verduurzamingsslag in de juiste prijsverhouding te realiseren.

Henk van Prooijen: “In dit soort processen is het erg belangrijk om met de juiste palet aan maatregelen de verduurzaming en transformatie vorm te geven. Daarnaast is kennis van de mogelijkheden met bijbehorende prijzen onmisbaar om offertes van installateurs te kunnen beoordelen op marktconformiteit.”

Zorg

Het ontwikkelen van zorgvastgoed vraagt specifieke kennis van de doelgroep om te komen tot de juiste installatietechnische keuzen. Welke zorgdomotica is geschikt? Welke thermostaten passen bij de doelgroep? Welke verlichtingssterkte is nodig? Ook het herontwikkelen van bestaand vastgoed vraagt specifieke kennis. Technieken die geschikt zijn voor nieuwbouw, zijn niet altijd geschikt voor herontwikkeling.

Instecq+ is betrokken bij veel (her)ontwikkelingstrajecten in het zorgvastgoed. Van het opstellen van een helder Programma van Eisen tot en met de opleveringscontrole en alle zaken die daartussen liggen.

Referentie:
Woonzorg project Apeldoorn

AIG Careconcepts werkt momenteel aan het vijfde woonzorg project waar Instecq+ het totale installatieontwerp verzorgd. Dat zegt al veel. Er is vertrouwen in het kennisniveau van Instecq+ over de laatste stand der techniek, wat betaalbaar is en wat installateurs ook graag willen maken. Het eerste project wat wij met Instecq+ deden is inmiddels alweer van jaren geleden. Daar zijn de gebruikers tot op heden nog steeds tevreden over de installaties en het comfort. Dat biedt vertrouwen voor toekomstige projecten. Instecq+ ontzorgt ons van begin tot eind en dat werkt erg prettig.

Jan Strating, Sr. Projectmanager

Het bestaande monumentale schoolgebouw (de Koningsschool) aan de Loolaan 69 te Apeldoorn wordt gerevitaliseerd naar een zorgresidentie met een integraal concept voor wonen en zorg. Het project van circa 6.000 m² heeft 34 luxe appartementen en 25 ruime suites.

Instecq+ brengt in het proces integraal installatie- en energieadvies. Ook heeft Instecq+ voor dit project het proces begeleidt voor het opstellen van de GPR-berekening. Naast de prijs- en contractvorming doet Instecq+ daarbij de uitvoeringsbegeleiding tot en met oplevering.

Henk van Prooijen: “Het proces van ontwerp en realisatie geeft erg veel energie. Het is mooi om met een enthousiast en kundig bouwteam een dergelijk project te realiseren. Het project heeft een duurzame en toekomstbestendige installatie, mooie GPR-score en dat binnen haalbare financiële grenzen.”