Energielabel C verplichting

De rijksoverheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, ook voor de bestaande bouw. Hiertoe dient ieder kantoorpand, groter dan 100 m², een energielabel C of beter te hebben. Deze eis zal naar verwachting in 2030 aangescherpt worden naar een Energielabel A.

De energielabel verplichting met getrapte aanscherping moet er mede voor zorgen dat in 2050 de gebouwde omgeving in Nederland energieneutraal is. Hierop anticiperen in de onderhoudsplannen en -begrotingen voorkomt dat u straks voor dubbele investeringen staat. Veelal is een optimaliseringslag in uw vastgoed goed haalbaar als daar tijdig op geanticipeerd wordt, bijvoorbeeld de juiste optimalisatie tijdens natuurlijke vervangingsmomenten.

Wilt u meer informatie hierover neem dan contact met ons op. Instecq+ is u graag van dienst.